lessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/style.less Branş Dersleri | Adıgüzel Ataşehir Anaokulu

Branş Dersleri

Branş Derslerimiz

Anaokulu öğrencilerimiz aşağıda yer alan branş etkinliklerinin tümüne program akışı gereği katılırlar. Bu yaş döneminde öğrencilerimizin farklı deneyimler yaşaması sağlanır ve bu doğrultuda ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesine çalışılır, bu bağlamda ilköğretim süreci için yönlendirmeler de yapılabilir.

Yabancı Dil Etkinliği / İngilizce

Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk, ikinci dili öğrenmeye hazırdır. Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini, yabancı dili öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler. Birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin, hayatları boyunca İngilizce'yi başarıyla kullanmaları için, her şeyden önce onu benimsemeleri sağlanır. İngilizce programı Anaokulundan Lise sona kadar bir bütündür. Bu dikey yapıda hedefimiz, ilköğretimden mezun olana kadar öğrencilerimizin İngilizce yorum yapabilen, çok boyutlu, eleştirel ve analitik düşünebilen ve kendini bu doğrultuda hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilen bireyler olmalarıdır. Bu becerilerin temelleri de anaokulunda eğlenceli İngilizce etkinliklerini sevdirmekle atılmaktadır.

Anaokulu sınıflarımızda İngilizce etkinlikleri, İngilizce'yi farklı alanlarda da kullanmalarını sağlayan uygulamalardan oluşmaktadır. Oxford Yayınları çalışma kitaplarının yanı sıra birçok hikâye kitabı kullanılmaktadır.

pp p indir

 

 

 

 

 

Günlük yaşam becerisi etkinliklerinde öğrencilerimizin doğal akış içerisinde fark etmeden ancak içselleştirerek, İngilizce'yi yaşantılarında ikinci bir iletişim dili olarak, tecrübe etmeleri kolaylaştırılmaktadır.

Görsel Sanatlar Etkinliği

Görsel Sanatlar Etkinlikleri, öğrencinin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracıdır. Okul öncesinden itibaren sanat eğitimiyle desteklenmiş sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve becerilerin; çoc
uğun yaşamı süresince olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısının gelişmesini hedeflenmektedir. Tüm eğitim öğretim süreci içerisinde,  öğrencilere el becerileri ve hayal gücünü özgürce kullanabilme, kendini bu yolla rahatça ifade edebilme kazandırılmaya çalışılır. Bu doğrultuda görsel algıyı kuvvetlendirici ve küçük el kaslarını geliştirici çalışmalarda özellikle seramik ve oyun hamurları önceliğimizdir. Amacımız,  çocuğun yaratıcılığını artırarak el göz koordinasyonu sağlamak ve üç boyutlu biçimlendirme yapabilmesini sağlamaktır. Renk, biçim, şekillendirme ve kavramlarla ilişkisini çizim yoluyla ifade edebilme önemlidir.

g

 

 

 

 

 

 

 

Müzik Etkinliği

Müzik yeteneği ne düzeyde olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bireysel olarak ya da toplu biçimde müzik aleti çalmak, şarkı söylemek, dans etmek, iyi bir müzik dinleyicisi olmak bu etkinliklerden bazılarıdır. Bu nedenle çocuk yukarıda belirtilen etkinliklerden hangisi ile kendisini daha iyi ifade edebilecekse, ona yönlendirilir ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazanması hedeflenir.

müz

 

 

 

 

 

 

 

Bale / Modern Dans Etkinliği/Halk Oyunları

Çocuklar bir düşünce ya da duyguyu hareket yoluyla karşı tarafa aktarırlar ve bunu da evrensel bir dil olan "dans" yoluyla gerçekleştirirken keyif alırlar. Bu bağlamda Bale/Modern Dans/Halk Oyunları etkinlikleri ile öğrencilerimizin koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

 ba

 

 

 

 

 

 

Yaratıcı Drama Etkinliği

Drama çocukların bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.

   drama

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi /Jimnastik Etkinliği

Bu etkinlikte oyunlarla birlikte değişik düzlemlerde çocukların uygun pozisyon alabilmeleri, dengede durabilmeleri, yön verme çalışmalarıyla koordinasyonlarını geliştirmeleri ve temel jimnastik hareketlerini yapabilmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda kas oluşumlarının kuvvetlenmesi, esneklik kazanma ve hareket kapasitelerini arttırma temel kazanımlar arasında yer almaktadır.

 

 beden be

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzme Etkinliği

Yüzme, suda yapılan ve vücuttaki tüm kasların kullanıldığı yoğun bir spordur. Vücut gelişimine olumlu katkı sağlar. Yüzme sırasında beyine daha çok oksijen gitmekte, tüm kaslar çalışmakta ve belirli derecede güç sarf edilmektedir. Disipline dayalı bir spor dalı olduğu için, sporda başarılı olan öğrencilerin günlük hayatlarında da aynı durum gözlenmiştir. Aynı zamanda spor yapan çocuklar, kazanma ve kaybetme gibi hayatın en önemli iki olgusunu küçük yaşlardan itibaren öğrenmektedirler.

Okulumuzda yüzme dersleri Yaz Okulu Programı’nda uygulanmaktadır.

yüzmeee yüzme y