lessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/style.less Destekleyici Eğitim Programları | Adıgüzel Ataşehir Anaokulu

Destekleyici Eğitim Programları

DESTEKLEYİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI

 • Okullu Oluyoruz Programı(İlköğretime Hazırlık ve Oryantasyon)

5-6 yaş grubu öğrencilerinin ikinci eğitim öğretim döneminde ilkokulumuza ziyaretler yaparak ilkokul yaşantısı hakkında fikir edinmeleri sağlanır. 5-6 yaş grubu öğrencileri ile ilkokul birinci sınıfların birlikte sosyal projelere katılması ve özel sanat aktivitelerinde aynı atölyeleri paylaşması sağlanır.

 • Fende ve Matematikte Büyük Buluşlar (GEMS)

Okulumuzda 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarında uygulanan GEMS (Great Explorations in Math and Science) programı sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

 • Kitap Günü

Kitap sevgisi ve paylaşmayı kazandırmak amacıyla her haftanın belirli bir günü çocuklar istedikleri kitabı okula getirebilirler (gönderilen kitaplara isim yazılması gerekmektedir). Getirilen kitaplar iki gün kitap köşesinde sergilenerek sınıf arkadaşları ile paylaşılır ve her Cuma kitaplar eve geri gönderilir.

 • Oyuncak Günü

Çocukların arkadaş ilişkilerinde daha paylaşımcı olması ve grup bilincinin gelişmesi açısından her Pazartesi günü çocuklar istedikleri oyuncağı okula getirebilirler (getirilen oyuncakların çok parçalı olmamasına özellikle dikkat edilmelidir).

 • Proje çalışması

Öğrencilerin araştırma yapma, verilen sorumluluğu yerine getirme, bir ürün oluşturma ve oluşturulan ürünü sergileme becerilerini desteklemek için ayda bir proje çalışması yapılır.

 • Ressamlar

Çizgileri ile unutulmaz olmuş ünlü ressamların yaşamlarını ve eserlerini inceleyerek öğrencilerin görsel sanat becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflenmektedir. Alan gezileri ve okula davet edilen sanatçılarla sanat eserleri yaratılır ve sergilenir.

 • Göster –Anlat Etkinliği

Bu etkinlikte öğrenciler sıra kendilerine geldiğinde göster anlat torbasını eve götürüp bu torbaya evden seçtikleri bir oyuncak ya da objeyi koyarak okula getirirler. Öğrenci oyuncak ya da objeyi arkadaşlarına göstermeden anlatır, işlevlerini ya da kendisi için önemini anlatır. Var ise anılarını paylaşır, arkadaşlarının sorularını yanıtlar. Etkinliğin sonunda obje sınıfa gösterilir ve tüm gün sınıfta sergilenir. Bu etkinlik bittiğinde obje eve geri gönderilir. Bu etkinliğin amacı;

 • Sözlü iletişim becerilerini geliştirmek,
 • Düşüncelerini ifade ederken dil kurallarına uygun kelimeler seçme ve dağarcığını geliştirmek,
 • Geçmiş yaşantılarına ilişkin ifadeleri doğru kullanmasını sağlamak,
 • Düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, soru sorma, akıl yürütme gibi zihinsel süreçleri geliştirmektir.
 • Portfolyo sunumları

Portfolyo, öğrencinin belli bir zaman periyodu içindeki yaptığı etkinliklerinin geniş bir biçimde biriktirdiği, çocuğun gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında notla ölçme yoktur. Portfolyo, öğrenci hakkında bilgi verecek notsuz bir değerlendirme aracıdır. Anaokulumuzda 4-5 yaş grubu ikinci dönemin sonunda portfolyo sunumu yapar.

Neden Portfolyo?

Portfolyonun oluşmasında çocuğun aktif katılımı esastır. Portfolyo içindeki ürünlerin büyük bir kısmı, öğrenci tarafından seçilerek dosyaya konur. Öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında duygu ve düşüncelerini belirmeleri kendi kendilerini yönetme becerilerini geliştirdiği gibi, öz değerlendirme becerilerini de geliştirir. Çocuklar portfolyoları için seçim yaparken neden sonuç ilişkilerini somut olarak örneklerler. Seçenekleri eleme, karar verme, inisiyatif kullanma, kendi sorumluluğunu alma, kararlarının sonuçlarını kabul etme, ayrıntılara odaklanma gibi üst düzey zihinsel ve sosyal becerileri kullanma ve geliştirme şansı bulurlar. Özellikle portfolyonun sunum aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil becerisini gerektirir. Çocuğun portfolyosunu anne babasına anlatması, sürecin en son ve en üst becerisidir.

 • Önemli Gün ve Haftalar

Okulumuzda özel gün ve haftalar, ulusal bayramlar coşkuyla kutlanır ve önemli bir eğitim aracı olarak görülür. Kutlama ve anmalarda öğrenciler konu ile ilgili program hazırlama, provalara katılma ve program sunma deneyimleri yaşarlar. Bir gruba ait olmayı ve grup ile çalışma yapmayı öğrenirken, ulusal ve evrensel değerlere de sahip çıkmanın önemini kavrarlar. Farklı kültürlerin etkinlikleriyle tanışırlar.

 • Değerler Eğitimi

“Değerler Eğitimi” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Değerler Eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır. Değerler eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlar. Değerler eğitimi ile anaokulumuzda öğrencilere toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerilerin de kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

 • Sene Sonu Gösterisi

2016- 2017 eğitim öğretim döneminde sene sonu gösterimiz 17 Haziran 2017 Cumartesi günü Güzel sanatlar lisemizin salonunda yapılacaktır. Aynı gün mezuniyet törenimiz de yapılacaktır.