lessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/style.less Edebiyat | İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Güzel Sanatlar Lisesi

 

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Güzel Sanatlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm derslerinde öğrencilerin, metin inceleyebilme, yorum yapabilme, anlama, anlatma ve dil becerilerini geliştirebilmelerine ve sanatsal zevke ulaşabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmiştir.

Amacımız öğrencilerimizin akademik seviyelerini yükseltmelerinin yanında duygu ve düşüncelerini açık, akıcı, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, Türk ve Dünya edebiyatını tanıyıp takip edebilen, okuyan sorgulayan, çevresine ve toplumuna duyarlı insanlar olmalarını sağlamaktır.

Onların bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenmesini ve öğrendiklerini uygulamasını sağlayarak her türlü durumda yorum gücü gelişmiş, eleştirel bakış açısına sahip, birikimli bireyler olarak toplum içinde yer almalarını istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz.