lessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/style.less Fen Bilimleri | İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Güzel Sanatlar Lisesi

Fen Bilimleri

 

Fen bilimleri, doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerden kurulu bir bütündür. Bu kapsamda öğrencilerimizin fen derslerinde bilimsel düşünme becerisi kazanması, günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla öğrendiklerini bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi, bilerek yaşamanın verdiği zevkle fen bilimlerine olan sevgilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz, yaparak ve yaşayarak öğrenilen fen derslerinde soru sormayı, hazır cevaplara itibar etmemeyi, hazır cevabı kabullenmemeyi; deneyerek yapılan fen derslerinde ise soru sormayı, problem belirleyip gözlem yapmayı, veriler toplamayı, hipotez kurmayı, analiz yapmayı, sonuç elde etmeyi, genellemelere varmayı öğrenirler.