lessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/style.less Rehberlik | İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Güzel Sanatlar Lisesi

Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak, öğrencimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle "kendini gerçekleştirmesine" destek olmaktır.

"Kendini Gerçekleştirme" ilkesini benimseyen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimiz, öğrencilerimizin de bu ilkeden hareket etmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirerek iç görü kazanmaları ve farkındalıklarını artırmaları için çok yönlü bireysel ve grup rehberlik çalışmalarını temel almaktadır.

Öğrencilerimizin;
Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
Temel alışkanlıklar kazanmalarına destek olmak,
Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak,
Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak,
Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak,
Sahip olduğu potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını artırmalarını sağlamak,
Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak,
Öğrenci ve velilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda dokümanlar hazırlamak ve seminerler düzenlemek,
Öğretmenler ve velilerle işbirliği içinde çalışarak gereksinim duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak,

Kişisel Rehberlik:
Öğrencilerimizin doğru davranış kalıpları ve farkındalık geliştirmesine destek olmak,
Öğrencilerimize evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapmak,
Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimize arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,
Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak,
Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek vermek,
Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

Eğitsel Rehberlik:
Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak,
Akademik başarıyı artırmak amacıyla, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmak,
Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için öncelikle öğrencilerimize çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma tekniklerini öğretmek,
Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek.

Mesleki Rehberlik:
Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek,
Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilerimize meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteleri tanıtmak,
Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında öğrencilerimize psikolojik destek sağlamak,
YKS ve TYT danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak,
Kariyer planlama çalışmaları yapmak.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar:
Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapmak,
Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlamak,
İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlemek.