Yabancı Dil

 

Yabancı Diller Bölümü olarak öğrencilerimizin lise eğitimleri ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip etmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin yabancı dil süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamak için yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda yer alıyor, ders içi etkinliklerimizle etkili öğrenme süreçlerine destek oluyoruz.