lessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/adiguzel/web/adiguzel.k12.tr/public_html/anaokulu/wp-content/themes/theme45716/style.less YETENEK SINAVI | İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Güzel Sanatlar Lisesi

YETENEK SINAVI

 

   RESİM BÖLÜMÜ

 • Sınava katılacak öğrencilerin;
 • Objelerden oluşturulan kompozisyona bağlı olarak biçimleri çizerek  aktarmaları istenir.
 • Öğrencilerin oran orantı hesaplayabilme becerisi,
 • Kompozisyonu verilen kağıda yerleştirme becerisi,
 • Çizgi kalitesi ve ışık gölge becerisi,
 • Hareketi doğru yakalayabilme becerisi,
 • Bütünlük ve çalışmayı tamamlayabilme becerisi ölçülecektir.
 • Öğrencilerin yanlarında; 35*50 boyutunda 1 adet resim kağıdı, 2B kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir.
 

     MÜZİK BÖLÜMÜ

 • Sınava katılacak öğrencilerin;
 • Piyano ile çalınacak herhangi bir sesin aday tarafından doğru olarak duyulup, doğru olarak seslendirme becerisi,
 • Piyano ile aynı anda çalınan iki, üç, dört sesin ayırt edilerek tek tek kalından inceye doğru bir biçimde seslendirme becerisi (işitsel bellek),
 • Piyanoda çalınan müzik cümlelerinin doğru olarak duyulup, doğru sesler ve ritimle tekrar edebilme becerisi (ezgisel bellek),
 • Sınav komisyon üyelerinden birinin sert bir zemin üzerine kalem ile veya iki elini birbirine vurarak oluşturacağı ritim kalıplarının aday tarafından aynı şekilde doğru ve eksiksiz olarak tekrar etme becerisi      (ritimsel bellek) ölçülecektir.
 • Herhangi bir şarkı veya marş söylemesi istenerek ses rengi ve aralığı tespit edilecektir.
 • Aday öğrencinin çaldığı bir enstrüman varsa yanında bulundurması  ve  performans sergilemesi istenir.
 

    TİYATRO BÖLÜMÜ

  Sınava katılacak öğrencilerin;

 • Seçtiği çağdaş veya klasik tiyatro eserlerinden bir komedi ve bir dram sahnelemesi istenir.
 • Seçtiği oyunların; yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili bilgisi ölçülür.
 • Seçtiği bir şiiri okuması istenir.
 • Komisyon üyeleri tarafından verilen doğaçlamayı canlandırması istenir.
 • Bedenini kullanışı değerlendirilebilmesi için, müzik eşliğinde hareket planı çıkarması, beden performansı ile el ayak koordinasyonunu  sağlaması istenir.
 • Ses, ritim algısı ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir.
 

     SİNEMA TELEVİZYON BÖLÜMÜ

 • İki aşamada yapılan  Sinema- Tv yetenek sınavında ilk aşamasında;
 • Öğrencinin Sinema – Televizyon ve Fotoğraf alanında ilgilendiği,takip  ettiği alanlara yönelik bilgisini ortaya çıkarmak için komisyon üyeleri tarafından alana yönelik sorularla sözlü mülakat yapılır.
 •  İkinci aşama ise; öğrencinin Sinema – Televizyon ve Fotoğraf genel kültür bilgisini ölçmek amacıyla teknik ve güncel sorular içeren  çoktan seçmeli bir test yapılır. 
 • Varsa öğrenciler portfolyolarını (kısa film, fotoğraf, hikaye, senaryo vb.) getirebilir.