Kayıt Bilgileri

 

Okulumuza kayıt başvuruları Ocak ayında başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı için belirlenen kontenjan tamamlanana kadar devam eder.

Kayıtlı öğrencilerimiz için son kayıt yenileme tarihi 30 Nisan'dır. 3o Nisan’a kadar kaydı yenilenmeyen öğrencilerimizin yerine başvuru sırasına göre yeni öğrenci kayıtları alınır.

İlkokul Öğrenci Kaydı;

  • Aday öğrenci velisi ile görüşme yapılır.
  • Aday öğrenci ile rehber öğretmen okul olgunluğu çalışmasını yapar.
  • Yapılan değerlendirme sonucunda kayıt için aday öğrenci velisi bilgilendirilir.

Ortaokul Öğrenci Kaydı;

  • Aday öğrencinin bitirdiği sınıfın konularına ait bir sınav uygulaması yapılır. Sınav sonucu olumlu olduğu takdirde kayıt hakkı kazanır.
  • Ara Sınıflara kayıt alınacak öğrencilerden sınıflarını doğrudan geçmiş olmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları beklenir.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

  • Okul tarafından verilen formların doldurulması
  • Öğrencinin 6 adet vesikalık fotoğrafı,
  • İkametgâh,
  • Öğrenci ve anne-baba nüfus cüzdanı fotokopisi,