Okulumuzda öğrencilerimizin sağlıkla ilgili sorunlarında başvurabilecekleri tam donanımlı revirimiz bulunmaktadır. Öğrencilerin her türlü sağlık sorununda öncelikli olarak sınıf öğretmeninin bilgisi dahilinde revire başvurması gerekir. Teneffüs esnasında oluşabilecek her türlü kazalarda da öncelikle okul hemşiresi tarafından müdahale edilir. Böyle bir durumda önem derecesi ne olursa olsun öğretmen ve hemşire tarafından muhakkak ilgili müdür yardımcısı ve veli konudan haberdar edilir. Revirimizde öğrencilerimizin aylık rutin boy-kilo kontrollerini gerçekleştirilmekte, problem görülmesi halinde velilerimize bilgileri iletilmektedir. Acil bir durumda öğrencilerimiz okulumuza en yakın ve en donanımlı özel bir hastaneye velisi bilgilendirilerek nakledilmektedirler. Öğrencilerimizin sağlık formları revirde bulunmaktadır.