Kurucumuzdan

Ülke gençlerinin yetişmesinde ilkleri gerçekleştirmeyi hedefleyen kurumumuz; sanat ve kültür alanında Güzel Sanatlar Lisesi’ni; teknoloji alanında Türkiye’de ilk ve tek olan,açarak eğitim ve kültür alanına, yenilikçi yaklaşımıyla hızlı bir şekilde girmiştir. Adıgüzel Eğitim Kurumları’nda öğrenim gören tüm öğrencilerin, çağdaş ve bilimsel yöntemlerle eğitim almaları için kararlılığımızdan taviz vermedik. Bizim için her öğrenci ayrı bir değerdir. Öğrencilerimizin kendilerini ayrıcalıklı hissetmesi için her birine özel önem veriyoruz. Bunu da akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve velilerimiz arasındaki iletişimi sağlıklı olarak sürdürerek ve genişleterek gerçekleştiriyoruz. Değişen ve gelişen dünyamızın umutlu ve mutlu yarınlarına hazırladığımız çocuklarımızı, Atatürkçü düşüncenin ışığı altında katılımcı, paylaşımcı, inançlı, özgüveni yüksek, ulusuna ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Bizim için her öğrenci ayrı bir değerdir. Akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve velilerimiz arasındaki iletişimi sağlıklı olarak sürdürüyor ve genişleterek gerçekleştiriyoruz. Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Kurum olarak eğitime yaptığımız yatırımların getirisini hiç düşünmedik. Ham maddesi insan olan dünyamızda en kârlı, en zengin ve en fazla getirinin insana yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri öncelikli hedefimizdir.

Yolumuzda sağlam adımlarla yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda yürürken velilerimizin üçüncü gözümüz olduğunu belirttik ve sizden gelen geri bildirimlere çok değer verdik. Çünkü biliyoruz ki okul-aile-öğrenci üçgeninin çalışması ile eğitimde doğru ve arzu edilir sonuçlar alınır. Bu bakış açısıyla ilklere imza atmaya devam ederek, Adıgüzel Eğitim Kurumları olarak 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Vakfı ile yapılan ortaklık sonucu yolumuza “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI”olarak devam etme kararı aldık.

Köklü geçmişi 1453 yılına dayanan İstanbul Üniversitesi, ülkemizin ve Avrupa’nın ilk on üniversitesi dünyanın ise ilk 500 üniversitesi arasında yer alan tek Türk üniversitesidir. Bilimsel ve çağdaş bir anlayış çerçevesinde öğrenci odaklı eğitim hizmetleri sunmayı hedefleyen okulumuz, İstanbul Üniversitesi ile büyük bir ortaklık başlatmıştır. Bu ortaklıkla İstanbul Üniversitesi’nin köklü ve deneyimli bilimsel kadroları, okulumuza ve değerli öğrencilerimize büyük katkılar sağlayacak ve bu işbirliği öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasını destekleyen büyük bir güç olacaktır.

İstanbul Üniversitesi ile yapılan bu ortaklık, Adıgüzel Eğitim Kurumları olarak eğitime farklı baktığımızın ve işimizi bilimsel anlamda da doğru yaptığımızın somut bir kanıtıdır. Siz değerli velilerimizi yaptığınız doğru tercihten dolayı tebrik eder; bu yolda birlikte yürürken her zaman öğrenci odaklı, uluslararası kabul gören ve yeniliklere açık bir eğitimi hedefleyeceğimizi bilmenizi isteriz.

Güvenli adımlarla ve büyük bir inançla bu yolda yürürken daha nice eğitim tesislerini ve kültür komplekslerini Türk halkımızın hizmetine sunmanın azmindeyiz. Bu çalışmaları sürdürürken Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda düşünen, yargılayan, Cumhuriyet’in kazanımlarına saygılı, Türk ulusuna layık gençler yetiştirmekten asla taviz vermeden; çağdaşlık yolunda en ileriye gitmek için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Mevlüt ADIGÜZEL

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Eğitim Kurumları Kurucusu