Kurumsal İletisim

 

Kurumsal İletişim Birimi, Adıgüzel Eğitim Kurumları’nın iletişim hedeflerinin belirlenmesi konusunda şeffaf, etik değerlere saygılı ve etkili bir plan ve program çerçevesinde çalışır. Birimimiz kurumsal iletişim; reklam, tanıtım, medya ilişkileri yönetimi, organizasyon, sosyal medya, grafik tasarım, gibi iş kollarında faaliyet göstermektedir. Birimimizin çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 

  • Eğitim kurumlarımızın kimlik ve etkinliklerinin tanıtımını yapmak,
  • Görsel ve yazılı basınla olan ilişkileri düzenlemek, etkinliklerimizin basın bülteni, toplantı, ziyaret ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,
  • Kurumlarımızla ilgili basında yer alan haberlerin takibini yapmak,
  • Kurumlarımızı tanıtmak amacı ile yazılı ve görsel materyaller (dergi, kitap, katalog, broşür, branda, afiş, banner, davetiye vb.) hazırlatıp dağıtımını sağlamak,
  • Kurumlarımızla ile ilgili haberlerin web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlamak
  • Bölümler ve birimler arasında bilgi akışını ve organizasyonu yürütmek
  • Reklam ajanslarıyla ilişkileri yönetmek
  • Farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

E-Posta: ik@adiguzel.k12.tr

İletişim: 0216 456 75 85 pbx

Dahili:1222-1224