Sağlık

  • Okulumuzdaki sağlık hizmetlerinde kurumumuz bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan okul hemşiresi bulunmaktadır.
  • Rutin olarak yapılan sağlık taramaları, aşılar ve yapılan diğer tüm işlemler öğrencilere ait dosyalarda kayıt altına alınmaktadır.
  • Okul reviri, çocuklarımızın sadece acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp onların yıl boyunca koruyucu sağlık hizmetlerini düzenli olarak sürdürmektedir.
  • Gerekli durumlarda velilerimiz ile iletişime geçerek bilgilendirme yapmaktadır.
  • Ayrıca kurum içi eğitimlerini ve periyodik denetlemelerini de yapmaktadır.