Adiguzel-slogan

Akademik Beceri Eğitimi

Adıgüzel Eğitim Kurumları’ nda, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanmaktadır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “Adıgüzel Eğitim Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır. 

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır? 

  • Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir, etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar.
  • 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, işbirliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler. 
  • Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir. Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır. 
  • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir, sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler. 
  • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar.
  • Aile katılımını destekler.