Adiguzel-slogan

Vizyon

“Geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edebilecek, etik değerler ile donatılmış, 21.yüzyılın becerilerini özümsemiş, öğrenmekten keyif alan, yaşadığı topluma ve insanlığa değer katacak iyi bir vatandaş ve dünya insanı yetiştirmek.”

Misyon

Adıgüzel Eğitim Kurumları, aşağıdaki temel ilke, değer ve uygulamalara dayanarak öğrencilerini akademik, zihinsel, teknoloji ve yabancı dil becerileri ile yaşam değerleri ve yetenekleri yönünde yetiştirmeyi hedeflemektedir:

 

 

 • Nitelikli Eğitim: Her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarması için nitelikli eğitim sunmak, öğrencilere en iyi öğrenme deneyimini yaşatmak temel ilkemizdir.

 

 • Yaşam Değerleri Eğitimi: Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan programımız ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmalarını ve sosyal, duygusal gelişimlerini sağlamayı; etik bilgiye ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

 • Öz Değerler Öğretim Programı: Bu öğretim programı ile öğrencilerin Öz Değerleri (Kişilik Değerleri) üzerinden kendilerini tanımalarını ve sahip oldukları özelliklerinin kendisine, ailesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayacak tutum ve davranışlara dönüştürmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 

 • Sosyal Değerler Eğitimi: Sosyal değerler eğitimi ile, bireylerin daha adil, saygılı ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu eğitim, toplumsal ilişkilerde daha olumlu bir etki yaratmanın yanı sıra kültürel çeşitliliği ve toplumun refahını artırmayı hedeflemektedir.

 

 • P4C (Çocuklar İçin Felsefe): Öğrencilerin, sosyal duygusal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma becerilerini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. Okulumuza özgü P4C programı ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.

 

 • Öğrenmekten Keyif Almayı Teşvik Etmek: Okulumuz öğrencilere ömür boyu süren bir öğrenme alışkanlığı edinmeleri için tutkuyla öğrenmeyi sevme fırsatı sunmayı hedeflemektedir.

 

 • 21. Yüzyıl Becerilerini Öğretmek: Öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği yapma, teknolojiyi kullanma ve öğrenmeye devam etme gibi 21. Yüzyılın gereksinim duyduğu becerileri kazandırmak önceliklerimizdendir.

 

 • Doğru Bir Ölçme ile Doğru Yönlendirme: Doğru ölçme yöntemlerinin kullanılması, öğrenci başarısını değerlendirmek, eğitim politikalarını geliştirmek ve öğrencilere uygun rehberlik sağlamak için temel bir araçtır. Bu yöntemler ayrıca, eğitimciler ve karar vericiler için bu konuda bilinçlenmeyi ve etkili uygulamaları teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 

 • Topluma ve İnsanlığa Değer Katma: Öğrencilere toplumlarına ve insanlığa nasıl katkıda bulunabileceklerini anlatmak ve bu amaç doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak önceliklerimizdendir.

 

 • Öğrencinin Okul Süreçlerinde Aktif Görev Alması: Öğrencilerin okul süreçlerinde aktif görev almaları, onların sorumluluk duygusunu geliştirir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek, sorumluluk duygularını artırmak ve kritik beceriler kazanmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin okul bünyesinde farklı sorumluluk alanlarında gönüllü olarak görev almalarına olanak sağlanır.

 

 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Öğrencilerin içinde yer almak istedikleri sosyal sorumluluk projelerine kendilerinin karar verebilecekleri, böylece süreci içselleştirecekleri çalışmalar yapmaları sağlanmaktadır.

 

 • Nefes Eğitimleri: Stres yönetimi, konsantrasyon, duygusal denge ve fiziksel sağlık gibi alanlarda iyileşme sağlamak amacıyla kullanılan bu eğitimler, öğrencilerin zihinsel ve duygusal refahlarını desteklemekte, öğrenme deneyimlerini optimize etmekte ve yaşamları boyunca sağlıklı nefes alma alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktadır.

 

 • Yaşantısal Öğrenme Metodu: Bu metod ile, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek, bilgiyi uygulama becerilerini geliştirmek ve böylece okula gelmekten, derslere aktif olarak katılmaktan ve öğrenmekten keyif alan öğrenciler olmaları hedeflenmektedir.

 

 • Öğretmenlerin Ufkunu Açmak İçin Düzenli Eğitimler ve Felsefe Sohbetleri: Okulumuzda periyodik olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler ve etkinliklerle, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellemeleri, pedagojik yaklaşımlarını zenginleştirmeleri ve öğrencilerine daha iyi bir eğitim sunabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 

 • Dünya Vatandaşı Yetiştirmek: Okulumuzda öğrenciler, küresel perspektif kazanmaları, farklı kültürler, diller ve dünya sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları konularında teşvik edilmektedir.