Adiguzel-slogan

REHBERLİK

REHBERLİK VE PSİKLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI

Adıgüzel Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrencilerine, "kendini gerçekleştirme" yolculuklarında eşlik ederek, potansiyellerinin açığa çıkması, başarılı ve mutlu olmalarına engel olabilecek risk ve sorunların çözülmesi, gelecek hayallerinin gerçekleşmesi için sistematik ve düzenli destekler sunar.

Hizmetleri sunarken tüm öğrencilerinin biricikliğine, saygıya değer olduğuna inanır. Mesleki etik ilkelere uygun olarak onların kişisel haklarını korur.

Öğrenciler okula başladığı andan itibaren veriye dayalı olarak bire-bir takip eder, aileler ile yakın işbirliği kurar ve önleyici yöntemleri kullanarak risklerin soruna dönüşmemesine odaklanır.

Amaçlarımız

 • Okula uyumunu sağlamak
 • İletişim becerilerinin gelişimini desteklemek
 • Kişisel ve sosyal değerlerinin gelişimini desteklemek
 • Yeteneklerini keşfederek gelişimini desteklemek
 • Mesleki gelişimini desteklemek
 • Öğrenme risk ve sorunlarının çözümünü desteklemek
 • Davranış ve uyum sorunlarının çözümünü desteklemek

İlkelerimiz

 • Her çocuk saygıyı hak eder.
 • Her çocuğun kişisel hakları korunmalıdır.
 • Her çocuk eşit hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Verilen hizmetlerde bireysel farklılıklar esas alınır.
 • Ailenin bilgi alma hakkı vardır.
 • Hizmetlerde veriye ve kayda dayalılık esastır.