Adiguzel-slogan

Kayıt Bilgileri

  • Okulumuza her yıl kayıt başvuruları bir sonraki eğitim öğretim yılı için Ocak ayında başlar ve Ağustos ayı sonu itibariyle tamamlanır.
  • Aday öğrenci velisi ile kayıt görüşmesi yapılır.
  • Aday öğrenci ile rehberlik servisi tarafından tanıma çalışması yapılır.
  • Yapılan değerlendirme sonucunda kayıt için aday öğrenci velisine öğrenci ile ilgili geri bildirim verilir.