Kayıt Bilgileri

 

Okulumuza kayıt başvuruları Ocak ayında başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı için belirlenen kontenjan tamamlanana kadar devam eder.

İlkokul Öğrenci Kaydı;

  • Aday öğrenci velisi ile görüşme yapılır.
  • Aday öğrenci ile rehber öğretmen okul olgunluğu çalışmasını yapar.
  • Yapılan değerlendirme sonucunda kayıt için aday öğrenci velisi bilgilendirilir.

Ortaokul Öğrenci Kaydı;

  • Aday öğrencinin bitirdiği sınıfın konularına ait bir sınav uygulaması yapılır. Sınav sonucu olumlu olduğu takdirde kayıt hakkı kazanır.
  • Ara Sınıflara kayıt alınacak öğrencilerden sınıflarını doğrudan geçmiş olmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları beklenir.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

  • Okul tarafından verilen formların doldurulması
  • Öğrencinin 6 adet vesikalık fotoğrafı,
  • İkametgâh,
  • Öğrenci ve anne-baba nüfus cüzdanı fotokopisi,