Adiguzel-slogan

Eğitim Programları

 

Adıgüzel Eğitim Kurumları olarak eğitim ve öğretim sistemimizin başlıca amaçlarından biri; birinci sınıftan itibaren öğrencileri, sorunlara yeni çözümler geliştiren üretken bireyler haline getirmektir. Yaratıcılığın geliştirilmesine çok büyük önem verilmektedir. Araştırma, keşif, inceleme ile karmaşık ve soyut düşünme üzerinde durulmakta, analiz, sentez, değerlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düşünme becerilerinin geliştirilmesine, öğrenciye bilgi yükleme yerine, öğrencilerin bilgi kazanma, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma süreçlerine önem verilmektedir.

MEB’in temel müfredatını takip ederken öğrencilerin düşünce süreçleri uyarılarak, onlara sistematik düşünce becerileri kazandırılmakta, zekânın tüm yönlerinin, yaratıcılığın ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesi; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak, çocukların ve gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 

Farklı özellikler gösteren öğrencilere uygulanan eğitim-öğretim programımız eğitim gereksinmelerini karşılayacak şekilde farklılaştırılmaktadır. Bu bağlamda programımız;

  • İçerik birbirinden bağımsız üniteler yerine, geniş kapsamlı tartışma konuları, temalar veya sorunlara dayandırılır.
  • Çeşitli disiplinler çalışma alanıyla bütünleşen, yani işlenen konu Sosyal Bilimler, Türkçe, Matematik, Müzik, Görsel Sanatlar gibi çeşitli disiplinler açısından ele alınır.
  • Çalışma alanı içinde kapsamlı ve birbiriyle ilişkili deneyimler sunulur. Araya birbirinden bağımsız materyal parçalarını eklemekten kaçınılır.
  • Öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınır, öğrenci tarafından seçilmiş konunun derinlemesine öğrenimine imkân sağlanır. Bu amaçla, sınıfın dışındaki kaynaklardan yararlanılır.
  • Öğrencilerde bağımsız çalışma eğiliminin sağlıklı bir şekilde işlerlik göstermesi için bağımsız çalışma becerileri geliştirilir.
  • Bilgi yükü yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem verilir. Araştırıcılık, keşif, inceleme ile karmaşık ve soyut düşünme üzerinde durulur, analiz, sentez, değerlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düşünme becerilerinin geliştirilmesine çalışılır. Yaratıcılığın geliştirilmesine de ayrıca önem verilir. Öğrencileri sorunlara yeni çözümler geliştiren üretken bireyler haline getirmek eğitim ve öğretimin de başlıca amaçlardan biridir.
  • Açık uçlu görevlerde yoğunlaşılır.
  • Öğrencilerde araştırma beceri ve yöntemleri geliştirilir.
  • Öğrencinin kendi hakkında farkındalığının olması, yani yeteneklerini fark edip kullanması, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile diğerleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendirmesi konularında gelişmesi desteklenir. Öğrencinin öz denetim kazanmasına destek olmak için kendini her yönüyle tanımasına yardımcı olunur.