Adiguzel-slogan

Temel Değerlerimiz

 

 1. Atatürk Türkiyesi’nin Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık
 2. Aidiyet
 3. Anadolu Kültürü ve Geleneklerine Sevgi ve Saygı
 4. Bilgi Okuryazarlığı
 5. Çokkültürlülük ve Çeşitlilik
 6. Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 7. İletişim
 8. İşbirliği ve Takım Çalışması
 9. Kalite ve Verimlilik
 10. Profesyonellik ve İş Etiği
 11. Sosyal Sorumluluk
 12. Yaratıcılık ve Yenilikçilik