Yaşam Değerleri Eğitimi

Yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Sosyal Yaşam Becerileri Programı, öğrencilere önemli beceriler kazandırıyor. Program ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

  • Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır: 
  • Olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini artırma, 
  • Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama, 
  • Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme, 
  • Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreleri ile uyumlu bir anlayışta, toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme, 
  • Birbirlerine saygı gösterme, değer verme.