Adiguzel-slogan

Yaşam Değerleri Eğitimi

 

Yaşam Değerleri Eğitimi’ nin ilk basamağı olan “Öz Değerler” Programı İlkokul kademesinde haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Program bireylere, öz değerler ile ilgili kavramsal bilgilerin öğretilmesinin yanında öz değerleri ile ilgili farkındalık kazandırma, öz değerlerine uygun şekilde yaşama ve ilgili beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Eğitimin ikinci basamağı olan “Sosyal Değerler” Programı ise ortaokul kademesinde haftada 2 ders saati olarak uygulanır. Bu basamakta da bireylerin, çevreyle ve toplumla olan ilişkilerine dair beceriler kazanmaları hedeflenir.

 

Öğrencilerimizin bu beceriler yanında etik bilgisine ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri önceliğimizdir.