Adiguzel-slogan

Zihinsel Beceri Eğitimi

Kritik düşünme, yaratıcı düşünce, öğrenmeyi öğrenme ve öz düzenleme gibi yetenekleri içerir. Bu beceriler, bilgiyi anlama, çözümleme ve sentezleme süreçlerini destekler. Kendi öğrenme süreçlerimizi anlamak ve öğrenirken kullanabileceğimiz özel tekniklere sahip olmak, başarılı bir eğitim ve hayat yolculuğu için önem taşır.

 

Zihinsel Beceri Eğitimi Programı öğrencilerin düşünme becerileri ve bilimsel bakış açılarını geliştirirken yaratıcılıklarını sergilemelerini sağlamaktadır. 

Zihinsel Beceriler Eğitim Programı akademik danışmanlar ile matematik öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir.

 

“Adıgüzel Eğitim Modeli” müfredatı içinde zihinsel beceri eğitimi kapsamında İlkokulda Akıl Oyunları ayrı bir ders olarak işlenmekte, ortaokulda ise P4C metodolojisi branş derslerinde kullanılmaktadır.

 

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir? 

Dikkat, konsantrasyon ve algılama 

Hafıza / hatırlama 

Görsel algı 

Akıl yürütme / mantıksal bağ kurma 

Karşılaştırma yapma 

Farklı bakış açısı kazanma 

Hızlı ve doğru karar verme 

Takım halinde çalışma 

Yaratıcı düşünme 

Analitik düşünme 

Problem çözme