Zihinsel Beceri Eğitimi

Program, Adıgüzel Okulları akademik danışmanları ile matematik ve sınıf öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilmiştir. Zihinsel beceriler; ana sınıfı ve ilkokul müfredatı içinde haftada bir saat zorunlu bir ders olarak işlenmektedir. Derslerde, Adıgüzel Okulları’nın kendi özgün yayını ders materyali olarak kullanılmaktadır. 

Programın kazandırmayı hedeflediği beceriler nelerdir? 

 • Dikkat, konsantrasyon ve algılama 
 • Hafıza / hatırlama 
 • Görsel algı 
 • Akıl yürütme / mantıksal bağ kurma 
 • Karşılaştırma yapma 
 • Farklı bakış açısı kazanma 
 • Hızlı ve doğru karar verme 
 • Takım halinde çalışma 
 • Yaratıcı düşünme 
 • Analitik düşünme 
 • Problem çözme