Adiguzel-slogan

Teknoloji Becerileri Eğitimi

 

  • Teknoloji Becerileri Eğitim Programında her çocuğun kendine özgü yeteneklerini ve bilişsel yeterliliği dikkate alınarak öğrenci merkezli yaklaşımlarımızla çocuğun yetenekleri doğrultusunda bu yeteneklerin beceriye dönüştürmesinde kılavuzluk yapmaktayız. Bu ders kapsamında öğrencilerden; bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru ve güvenli biçimde kullanabilmesi, bu konuda olumlu tutum geliştirebilmesi, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurması, bilgi paylaşması, kendini ifade etmesi, araştırma yapabilmesi, bilgiyi yapılandırabilmesi, işbirlikçi çalışmayı gerçekleştirebilmesi beklenmektedir.

 

  • Adıgüzel Eğitim Kurumları, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Robotik ve Kodlama uygulamaları ile öğrencilerinin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı ve üretim odaklı çalışma prensibi kazanmasını hedefleyen bir program uygulamaktadır.