Teknoloji Becerileri Eğitimi

Teknoloji Becerileri Eğitim Programında her çocuğun kendine özgü yeteneklerini ve bilişsel yeterliliği dikkate alınarak öğrenci merkezli yaklaşımlarımızla çocuğun yetenekleri doğrultusunda bu yeteneklerin beceriye dönüştürmesinde kılavuzluk yapmaktayız. Bu ders kapsamında öğrencilerden; bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru ve güvenli biçimde kullanabilmesi, bu konuda olumlu tutum geliştirebilmesi, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurması, bilgi paylaşması, kendini ifade etmesi, araştırma yapabilmesi, bilgiyi yapılandırabilmesi, işbirlikli çalışmayı gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. 

İlkokuldan başlayarak tüm sınıflarında, Ortaokul 5,6,7 sınıflarında bilişim ve kodlama dersi programda yer alacaktır. Program ile çocukların algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yetenek atölyeleri kapsamında ve ayrıca takım çalışmalarında da bilişim kodlama takımları yer alacaktır. Bu takımlar çeşitli yarışmalara ve etkinliklere katılacaklardır.