Yetenek Becerileri Eğitimi

Yeteneklerle ilgili gözlem ve değerlendirilmeler yapılarak başlayan program, yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesiyle devam eder. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilir. 

Yetenek Becerileri Programı; ortaokulda haftada 2 saat atölye çalışmalarıyla devam etmektedir. Branşlar; müzik (piyano, keman, gitar, yan flüt, orkestra), beden eğitimi (dans, voleybol, basketbol, masa tenisi) ve görsel sanatlar (3 boyutlu çalışmalar, heykel, seramik) şeklindedir.