Adiguzel-slogan

Yabancı Dil Beceri Eğitimi

 

Yabancı Dil Beceri Eğitimi Programı kapsamında okulumuzun hedefi öğrencilerimizin 4 temel dil becerisini  (okuma, dinleme, yazma, konuşma) yaş düzeylerine uygun olarak edinmelerini hedefleyen bir yapıdadır.

Bu 4 temel dil becerisi içinde önceliğimiz konuşma ve anlama becerileridir.

Okulumuzda öncelikle öğrencilerimize dünya vatandaşı olmanın temel şartının en az bir yabancı dil ile iletişim kurma olduğu bilinci kazandırılmaktadır. 

Yabancı Dil Beceri Eğitimi Programımız ile aynı zamanda 21. Yüzyılın gerektirdiği yabancı dilde iletişim becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda aşağıda yer alan becerilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Critical Thinking  ( Eleştirel Düşünme Becerisi )

Communication  ( İletişim Becerisi )

Collaboration  ( İşbirliği Becerisi )

Creativity  ( Yaratıcı Düşünme Becerisi )

 

  • Okulumuzda uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavları uygulanmaktadır. Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE sınavları ile takip ettiğimiz CEFR (Common European Framework Of Reference) “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” kazanımlarımızı ve hedeflerimizi değerlendiriyoruz.
  • Okulumuzda 2. Yabancı Dil olan Almanca dersleri “Avrupa Ortak Dil Öğretim Programı Çerçevesi” kapsamında yürütülmekte olup öğrencilerimiz istedikleri takdirde ülkemizde faaliyet gösteren ve yetkili olan “Goethe Enstitüsü tarafından Fit1 ve Fit2 sınavlarına katılabilmektedirler.