EĞİTİM HER YERDE!

Lions Quest Yaşam Becerileri Eğitim Programı kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerimiz gün boyu sosyal-duygusal öğrenim eğitimi aldılar. Alanında uzman isimler yönetiminde verilen eğitimde, analitik düşünce, sorgulama, etkin iletişim, hedef koyma ve planlama, olumlu düşünme, çatışma ve problem çözme, duygu ve öfke yönetimi, takım bilinci ve özgüven gibi beceriler ile barışçıl yaşam, gönüllülük, sorumluluk ve aidiyet duygusu gibi değerlerin önemi vurgulandı. Çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen eğitim sonunda öğretmenlerimize uluslar arası alanda geçerli sertifika ve sürpriz hediyeler verilirken idarecilerimize de plaket sunumu yapıldı. Kurucu Temsilcimiz Uğur Adıgüzel’in plaketini ise Yabancı Diller Bölüm Başkanımız Samet Fikret Atay teslim aldı.