Adiguzel-slogan

Fen ve Teknoloji

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ

Fen ve Teknoloji derslerinde öğrenciler; bilimsel düşünebilen, sorgulayan, teknolojiyi kullanabilen ve takip eden, doğayı ve çevreyi seven ve koruma bilincine sahip olan, gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapabilen Fen’i hayatının her alanında kullanabilen bireyler olarak yetiştirilir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için derslerde; deney, oyun, beyin fırtınası, gözlem, araştırma, inceleme ve sorgulamaya dayalı, yapıcı, yaratıcı, öğrenme yollarını öğreten yöntemler uygulanır.

Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmek için konular etkileşimli sunumlar, proje çalışmaları, geziler, günlük ders içi ve ders dışı etkinliklerle zenginleştirilir.

Tam öğrenmenin sağlanması amacıyla fen derslerinde ve etüt olarak yapılan çalışma saatlerinde konu eksiklerini kapatmaları ve soru çözme tekniğini öğrenmeleri sağlanır. Bu yolla ulusal sınavlara da hazırlık yapılır.

Program doğrultusunda tüm öğrencilerimizin deney yapma fırsatı bulduğu laboratuvar çalışmaları yapılır.