Sıkça Sorulan Sorular

Köklü geçmişi 1453 yılına dayanan İstanbul Üniversitesi ile bilimsel ve çağdaş bir anlayış çerçevesinde öğrenci odaklı eğitim hizmetleri sunmayı hedefleyen Adıgüzel Eğitim Kurumları büyük bir akademik ortaklık başlatmıştır. Adıgüzel Eğitim Kurumları olarak 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Vakfı ile yapılan akademik ortaklık sonucu yolumuza “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI” olarak devam etme kararı almıştır. Bu ortaklıkla İstanbul Üniversitesi'nin köklü ve deneyimli bilimsel kadroları, okulumuza ve değerli öğrencilerimize büyük katkılar sağlanması ve bu işbirliği öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasını destekleyen büyük bir güç olması hedeflenmiştir.

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Akademik Kurulu çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okullarının temel eğitim politikaları, okulların eğitim süreçleri ile ilgili esaslar ve stratejilerin belirlemesi, geliştirilmesi ve uygulanması konularında görüş bildirmek amacıyla yürütür.

Okulumuzda 1. yabancı dil olarak 1. sınıftan itibaren İngilizce, 2. Yabancı dil olarak 4. Sınıftan itibaren seçmeli olarak Almanca öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca her yıl yurt dışı yaz okulu 5-8. sınıflar için düzenlenir. Comenius proje çalışmaları yürütülür.

Avrupa Dil Standartları (CEF) ölçütleri doğrultusunda birinci yabancı dilde B2 ve ikinci yabancı dilde A2 düzeyinde öğrencilerimizin mezun olmaları hedeflenmektedir. İngilizce dersi 5. Sınıftan itibaren seviye sınıflarına ayrılır.

3,4,5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi yabancı dil (İngilizce) ölçme değerlendirme birimi tarafından uygulanan ve Uluslararası geçerliliği olan “Young Learners” sınavlarına katılırlar.

Okulumuzda her yıl Şubat-Mart aylarında 4-5-6 ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik “ Adıgüzel Okula Giriş Sınavı” yapılmaktadır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilere belli oranlarda burs imkanı tanınmaktadır.

İlkokuldan mezun olan öğrencilerin yaşamış olduğu en ciddi sıkıntı olan deneme sınavı sistemi ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması adına 5 ve 6. Sınıfta her iki dönemde de olmak üzere deneme sınavı uygulaması yapılır. Deneme sınavının yapılma amacı;  Deneme sınavında zamanla yarışmak nedir?  Sorularla ilgili püf noktalar nelerdir? Sorular okunurken nelere dikkat edilmelidir? gibi sorulara cevap bulmaktır.7. Sınıfa gelindiğinde ise aynı deneme sınavı uygulamalarının yanı sıra sezonun son bölümlerinde 8. Sınıf teog konuları ile ilgili ön hazırlık yapılarak öğrencilerin yaz tatili sürecini de en verimli şekilde geçirmeleri hedeflenir. 8. Sınıfa gelindiğinde ise hafta içi MEB müfredatının yanı sıra yapılan LGS çalışmaları ve hafta sonu uygulanan yoğunlaştırışmış LGS deneme sınavı uygulamaları ile öğrencilerimiz başarıya uğurlanır. Ayrıca 4,6,7 sınıfları içinde hafta sonu çalışması yapılır.

Yapılan yoğunlaştırılmış LGS eğitimi sonucunda tüm öğrencilerimiz çeşitli Anadolu Liseleri ve Özel Okullara(Burslu) yerleştirilerek %100 başarı sağlanmışıtır.

Eğitim-öğretim desteğinden faydalanmak isteyen veliler Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre okulumuza gelerek başvurularını yaparlar. Veliler Eğitim ve Öğretim Desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edilir.

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenir.

Etüt çalışmaları öğretmenler tarafından öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Öğrencilere her ünite bitiminde izleme çalışmaları uygulanır. İzleme çalışması sırasında eksik kazanımı bulunan öğrenciler için etüt programı uygulanır. Etüt, Veli-öğretmen ve öğrencinin programına göre ders dışı zamanlarda planlanır. Hafta içi etütleri dışında 4-6-7 ve 8. Sınıflarımız için hafta sonu kursları yapılmaktadır

Sınıflarımız ilkokulda en fazla 24 kişilik, ortaokulda en fazla 20 kişilik olarak oluşturulmaktadır.

Okulumuzda dersler 09.00-16.00 saatleri arasındadır.  Ayrıca çalışan velilerimiz için saat 16:30-18:00 arası ücretli Çağdaş sanat atölyesi kursumuz bulunmaktadır.

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Beslenme Dostu okul olarak seçilmiştir.

Öğrencilerimize sabah kahvaltısı (ilkokul için) öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı hizmeti gıda mühendisi kontrolünde ve uzman bir ekip tarafından okullarımızın kendi mutfağında verilmektedir.  Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yemeğe iner, 1. sınıf öğrencilerinin yemekleri masalarına servis yapılır. Aylık yemek listelerimiz internet sayfamızda güncel olarak yer alır. Okulumuzda kantin bulunmamaktadır. Ayrıca okulumuz Çevre Dostu Okul ve Beyaz Bayrağa sahiptir.

SOSYAL KULÜPLER

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti desteklemek amacıyla okullarımızda çeşitli konu başlıkları altında çalışmalar yürüten; Akıl oyunları, Lego, Tiyatro, Modern Dans, Kukla, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okul orkestrası, Piyano, Felsefe, Dünya Mutfakları, Heykel, Moda Tasarım, Modelaj vb. gibi çok çeşitli kulüpler bulunmaktadır.

Öğrencinin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, başarılı olması; kişiliğini geliştirmesine, özgüven kazanmasına, topluma yararlı olmasına ve çevreye uyum sağlamasına yönelik olarak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla kulüp faaliyetleri planlanmaktadır.

OKUL SONRASI ATÖLYELER (16-30-18.00 saatleri arasında)

ÇOCUKLAR İÇİN ÇAĞDAŞ SANAT ATÖLYESİ

Çağdaş sanat atölyesi farklı disiplinlerin bir araya getirildiği bir uygulama alanıdır. Belli yaş gruplarına uygun şekilde düzenlenen etkinlikler arasında stop motion, resim, heykel, origami, sanatın öyküsü ve tasarım alanlarından oluşan alt başlıklar bulunmaktadır.

ETKİNLİKLER

Atatürk Haftası etkinlikleri, Gökkuşağı Şenliği (Okuma bayramı), Yeni yıl partisi, 23 Nisan Çocuk ve Bahar Şenliği, Bilim şenliği, Kitap stantları, Bir yazar tanıyorum, Hafta sonu etkinlikleri (Her dönem bir), Resim Sergileri (okul içi/okul dışı, Beyaz Bayrak proje çalışmaları, Eko-Okullar proje çalışmaları, Toplumsal sorumluluk proje çalışmaları, Porfolyo Günleri, Girişimcilik Projesi, Liseli Oluyoruz, Kültür Günü, Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılım, Spor Şenliği vb. bir çok etkinlik yapılmaktadır.

Okulumuzda Milli Eğitim müfredatı kapsamında zenginleştirme ve farklılaştırma programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda ilkokulumuzda;

 EĞLENCELİ BİLİM VE EĞLENCELİ MATEMATİK

Eğlenceli Matematik-Eğlenceli Bilim dersleri, matematik ve fen etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. “GEMS” (Fende ve Matematikte Büyük Buluşlar-Great Explorations in Math and Science) programının öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilmiş ve okullarımıza uyarlanmış halidir. Deney, yaratıcı drama, oyun, yarışma, proje, origami, saha gezileri şeklinde ve ilkokul öğretim programına paralel olarak gerçekleşir.

YARATICILIK VE DÜŞÜNME BECERİLERİ

Yaratıcılık dersinde öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini desteklemek,  geliştirmek amacıyla zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış özel bir müfredat uygulanmaktadır.
Düşünme Becerileri dersi, çocuğun ileriki yaşamında düşünceye diyalektik uygulayabilme yani bir düşünceyi ortaya koyup daha sonra bu düşüncenin zıddını oluşturma ve bu iki düşünceyi çatıştırıp yeni bir düşünce ürün, sentez ortaya çıkarabilmeyi hedeflemiştir.

Rehberlik servisimiz öncelikle her çocuğun farklı ve özel olduğu anlayışından yola çıkar. Çocuklarımızın psikolojik, akademik ve gelişimsel profillerini çıkarır ve takip eder. Öğrencilerle grup çalışmaları ve envanter uygulamaları gerçekleştirir. Veli ile birebir görüşmeler yapar, ihtiyaç duyulan konularda seminer programı uygulanır.

Uygulanan Programlar

OKULLU OLUYORUZ PROGRAMI

Birinci Sınıfa başlayan velilerimize yönelik uyguladığımız, okula başlarken velileri nasıl bir sürecin beklediğini ve bunlar karşısında yapılması gerekenleri içeren bir programdır.

KARAKTER OKULU PROGRAMI

Ders programlarını destekleyen,   insani değerleri öğrendiğimiz bir programdır.   Bu programı düzenlemekteki amacımız; teknoloji ve bilgiye ulaşacak donanıma sahip, araştırmacı, yenilikçi, çok okuyan, bilgiyi toplum yararına kullanan, özgüveni yüksek, çevre dostu, küresel bakış açısına sahip, saygılı ve sabırlı öğrenciler yetiştirmektir.

HAYATI ÖĞRENİYORUM PROGRAMI

Bu programda çocuklar hayatın içerisindeki karşılarına çıkabilecek her şeyi öğrenirler. Amacımız topluma ve kendilerine faydalı birer birey olabilmeleridir. Biz biliyoruz ki yaşama kendimizden ne katarsak, yaşamdan da onu alırız.

Liseli Oluyoruz ve Mesleğimi Seçiyorum programları uygulanmaktadır.

Okulumuzun ve öğrencilerimizin tüm çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçları hakkında velilerimizi bilgilendirmek ve okul-aile işbirliğini sağlamak amacıyla ders yılı içinde iki tane birinci, bir tane ikinci dönemde olmak üzere toplam üç veli toplantısı düzenlenir. Bu toplantıların ilki ortak gündem maddeleri görüşülmek üzere grup toplantıları şeklinde, diğerleri ise birebir öğrenciler hakkında görüşülmek üzere randevu saatleri verilerek bireysel veli toplantıları şeklinde yapılır. Bu toplantıların dışında Ortaokul sınıf danışman öğretmenleri ayda bir kez velileri ile bireysel görüşme yaparak, öğrencilerinin akademik durumları hakkında velilerini bilgilendirirler.

Velilerimiz eğitim-öğretim yılı başında kendilerine okul yönetimi tarafından bildirilen öğretmen görüşme saatleri içinde önceden randevu alarak öğretmenlerle öğrencilerimiz hakkında bireysel görüşmeler yapabilirler. Öğretmenlerin görüşme saatleri ayrıca internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Verilen ödevler, öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve yeni öğrenmelere hazırlık yapılmasını öngören bir anlayışla yapılandırılır. Okulumuzda her sınıf düzeyi için belirlenen ödev sürelerine göre öğrencilere ödev verilir. Bu ödev süreleri ortalama bir öğrenci baz alınarak düzenlenir;

Kurumsal olarak belirlenen öğrenci ödevleri ile ilgili olarak aşağıdaki kriterlere uygun hareket edilir;

Ödev süreleri her sınıf düzeyinde belirlenmiştir;

  •     1. Sınıflarda 20’ süreli
  •     2. ve 3. Sınıflarda 30’ süreli
  •     4. Sınıflarda 40’ süreli
  •     5. Sınıflarda 45–60’ süreli
  •     6, 7, 8. Sınıflarda 60–90’ süreli ödevler verilmektedir.