Yabancı Diller

YABANCI DİL EĞİTİMİMİZİN TEMEL DİNAMİKLERİ
İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları olarak, yabancı dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine, çoklu yapıda, öğrencilerimizin dili içselleştirdikleri bir atmosfer yaratıyoruz. İletişim odaklı, kalıplara sıkışmış, ezberci bir dil eğitimi yerine güvenilir, samimi, yaratıcı, öğrencilerimizin kendilerini özgür hissedebildikleri ve hata yapmaktan çekinmedikleri bir sınıf ortamı oluşturuyoruz. Her sınıf düzeyine göre özel olarak hazırlanmış ve zenginleştirilmiş müfredatımızdaki hedefler doğrultusunda, iyi bir telaffuz, zengin bir kelime haznesi ve akıcı bir şekilde okuma, yazma ve konuşma becerileri ile donanmış öğrencilerimiz rahatlıkla iletişim kurabiliyorlar. “Communicative Language Teaching” (İletişimsel Yaklaşım) ile gramer temelli dil öğretim yaklaşımlarının aksine, hedef dili anlamlı bir içerikle öğrenciye sunarken, öğrencinin "anlam" üretmesini hedefliyor ve öğrencilerin hedef dili etkileşim içinde kullanmayı öğrenmesini sağlıyoruz. “Direct Method” (Direkt Metod) ile de öğrencilerin ana dillerini kullanmadan, “doğrudan” hedef dilde düşünmelerini ve iletişim kurmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda öğretmenin sınıftaki rolü, sınıf aktivitesini yönetmek olurken, öğrenciler sınıfta daha aktiftir ve aralarındaki iletişim “conversation” (konuşma) şeklindedir. Bu tekniği desteklemek adına yabancı dil öğretmenlerimiz okulun her alanında öğrencilerimizle hedef dilde iletişim kurarlar. “CLIL” (Content And Language Integrated Learning) dilin ve içeriğin entegre olduğu ve AB ülkelerinin hemen hepsinde uygulan bu öğretim metoduyla da sadece İngilizce öğretmeyip, farklı branş konularını da işleyişimize dahil ediyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimizin dil bilincini arttırıyor hem de onlara kültürel anlamda kendilerini daha çok geliştirme imkanı sunuyoruz. Farklı konu başlıklarında sunumlar yapan, projeler hazırlayan öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Bilgisayar destekli dil öğretimiyle öğrencilerimiz en güncel yabancı dil öğrenim teknolojilerini aktif olarak kullanıyorlar. Okulumuzda, 4. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi yapılmaktadır. İkinci yabancı dil derslerinde Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtilen dil beceri ve yeterliliklerine ulaşmayı hedefleyen yöntem ve materyaller kullanırken, eş zamanlı olarak farklı bir kültürün öğrenilmesine de rehberlik ediyoruz. Öğrencilerimize “Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi” kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ve yetkili olan “Goethe Enstitüsü tarafından Fit1 ve Fit2 sınavlarını uygulamaktayız. Yabancı dil eğitimimiz, alanında uzman türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmektedir. 5. sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı bir eğitim müfredatı ile haftada 18 saat yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. Kurumumuzda uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavları uygulanmaktadır. Starters, Movers, Flyers, KET ve PET sınavları ile takip ettiğimiz CEFR (Common European Framework Of Reference) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kazanımlarımızı ve hedeflerimizi değerlendiriyoruz. Yaklaşık 450 okul ve 40.000 öğrencinin katıldığı bu sınavlarda Türkiye ortalamalarının oldukça üstünde bir başarı gösteriyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerini anlamlı görevlerle geliştirmelerine geniş olanak sağlamak için, onlara çok sayıda müfredat dışı etkinlik sunuyoruz: FPSPI (Gelecek Problemleri Çözümleme), StarT (Disiplinlerarası İşbirliği), I Have A Solution (Projelendirme)