Adiguzel-slogan

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Birimi, Adıgüzel Eğitim Kurumları’nın iletişim hedeflerinin belirlenmesi konusunda şeffaf, etik değerlere saygılı ve etkili bir plan ve program çerçevesinde çalışır. Birimimiz kurumsal iletişim reklam, tanıtım, medya ilişkileri yönetimi, medya takibi, organizasyon, grafik tasarım, gibi iş kollarında faaliyet göstermektedir. Birimimizin çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Eğitim kurumlarımızın kimlik ve etkinliklerinin tanıtımını yapmak,
  • Görsel ve yazılı basınla olan ilişkileri düzenlemek, etkinliklerimizin basın bülteni, toplantı, ziyaret ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,
  • Kurumlarımızla ilgili basında yer alan haberlerin takibini yapmak,
  • Kurumlarımızı tanıtmak amacı ile yazılı ve görsel materyaller (dergi, kitap, katalog, broşür, branda, afiş, banner, davetiye vb.) hazırlatıp dağıtımını sağlamak,
  • Kurumlarımızla ile ilgili haberlerin web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlamak
  • Bölümler ve birimler arasında bilgi akışını ve organizasyonu yürütmek
  • Reklam ajanslarıyla ilişkileri yönetmek
  • Farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

İletişim: (0216) 455 18 78