Adiguzel-slogan

Matematik

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik bölümünün temel amacı; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir. Çağdaş yöntemleri benimsemiş yetkin bir kadro tarafından yürütülen derslerde öğrencilerin derse katılımını sağlayan;

  • Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandıran “ soru- cevap ” tekniği,
  • Yaratıcılığı arttıran, farklı görüşlerle karşılaşıp empati kurabilmesini sağlayan “beyin fırtınası” yöntemi,
  • Araştırmaya, problem çözmeye ve keşfetmeye dayalı çalışmalar,
  • Klasik ders işleme tarzından farklı olarak bilgisayar destekli sunumlar,
  • Matematiğin günlük yaşamda elle tutulabilir olduğunu anlatmak için çeşitli materyaller ve oyunlar kullanmaktadır.

Öğrenciler öğrendiklerini değerlendirme, analiz yapabilme becerilerini geliştirmeye yönelik hafta içi etüt çalışmaları, TÜBİTAK matematik ve zekâ yarışmaları ve matematik olimpiyatları için hazırlıklar yapmaktadır.