Oxford Teacher Training

İngilizce Öğretmenlerimiz, Oxford Eğitim Danışmanlarından Katy Muench Eşliğinde, Sınıflarında Kullanabilecekleri Konuşma Aktiviteleri Üzerine Bir Çalışma Gerçekleştirdiler.