Adiguzel-slogan

Rehberlik

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarının temelini; öğrencinin/bireyin her gelişim döneminde sağlıklı ve uyumlu bir gelişim sürdürebilmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmek oluşturur.

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları İlkokulu/Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; öz denetimi yüksek, kendine güvenen, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı yönü güçlü, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu eksende rehberlik-danışma faaliyetleri, geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir. Okul rehberlik çalışmaları ‘Sorun’ odaklı değil ‘Gelişimsel ve İlişki’ odaklıdır, sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır, onların ilişki süreçlerini takip eder. Çalışmalar önleyici çalışmaları da kapsamaktadır. Her hafta her sınıf düzeyinde birer saat rehberlik ve psikolojik danışman tarafından yürütülen rehberlik dersleri İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları İlkokulu ve Ortaokulu’nun en önemli pedagojik farklarındandır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; okul sistemi içinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bütünleyici çalışmalarıyla yer alır. Önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyen çalışmalar yaparken ihtiyaç duydukları konularda da destekleyici çalışmalara yer verir.

BİRİMİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

 1. Tanıma ve yerleştirme çalışmaları
 2. Psiko-Sosyal gelişime yönelik çalışmalar
 3. Dikkat ve bilişsel becerileri geliştirme çalışmaları (Play Attention- Etkileşimli öğrenme aracı olan Play Attention, çocuklar ve yetişkinlerin dikkat ve bilişsel becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. NASA tarafından Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü olan bireylere yardım için geliştirilen sistem, bireyin dikkat ve davranışlarını kontrol etme potansiyelini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olur.
 4. Bireysel psikolojik danışmanlık çalışmaları
 5. Akademik rehberlik (Kariyer planlama ve akademik başarıyı artırıcı çalışmalar)
 6. Oryantasyon Çalışmaları (Okullu Oluyorum, Ortaokullu Oluyorum ve Ortaokullu Olacağım)
 7. Rehberlik Saati Programları (Hayatı öğreniyorum Programı, Karakter Okulu-Değerler Eğitimi Uygulaması)
 8. Ulusal sınavlara hazırlık ve lise tanıtımları,

Öğretmene Yönelik Çalışmalar:

 1. Rehberlik çalışma programının uygulanmasına yönelik destek çalışmaları,
 2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek amacıyla öğretmenleriyle işbirlikleri,
 3. Ortaokulda “Sınıf Danışman Öğretmeni Sistemi”ne yönelik rehberlik hizmetleri,
 4. Kurumda yeni görev alan akademik ve destek hizmetleri personeline tanışma ve uyum programları,
 5. Mesleki ve kişisel gelişim odaklı panel, konferans ve seminerler düzenleme.

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 1. Veli görüşmeleri,
 2. Rehberlik çalışmaları ve öğrenci hakkında velileri bilgilendirme ve işbirliği yapma,
 3. Velilerin eğitim öğretim gereksinimlerine ve sorunlarına yönelik panel ve konferanslar düzenleme, bültenler yayınlama,
 4. Birbirimizi Tanıyoruz Çalışması (1. Sınıf öğrenci ve velilerine “anne-baba-çocuk ilişkisinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere yapılan bir çalışma)