Adiguzel-slogan

Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanıma, takip etme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar
Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin okula geldikleri andan itibaren yaş gelişim düzeyine göre tüm gelişim alanları dikkate alınarak yapılan gözlemler ve çalışmalardır. Aynı zamanda yıl boyunca hazırbulunuşluklarını kontrol eden çalışmaları içermektedir.

Oryantasyon Çalışmaları
Öğrencilerin okula uyum sağlaması ve kendisini gruba ait hissetmesi için yapılan destekleyici çalışmalardır.
Bireysel Görüşmeler – Destek Çalışmaları
Öğrencilerimizin bedensel, eğitimsel, sosyal-duygusal kapasitelerini geliştirmelerine, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmakta kendilerine yeter duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan izleme ve destekleme çalışmalarıdır. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yaşadığı soruna göre planlanmaktadır.Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse özel ölçek ve envanter uygulanmaktadır.
Grup Çalışmaları
İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle gerçekleştirilmektedir.
Sınıf Etkinlikleri
Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanıma–anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla her ay belirlenmiş olan konularda düzenli olarak sınıf ortamında yapılan rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin normal gelişim süreci içerisinde karşılaşabilecekleri güçlükleri sorun haline gelmeden çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten servisimizin hedefleri, öğrencilerimizin;

  • Kendilerini tanıyan, sağlıklı kararlar alabilen,
  • Karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları bulabilen,
  • Kendisi için uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilen,
  • Var olan tüm ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen,
  • Programlı çalışmanın önemini kavramış,
  • Hayata olumlu bakabileni hoşgörülü ve saygıyı ön planda tutan,
  • İnsanlarla etkili iletişim kurabilen, insan ilişkilerine değer veren,
  • Her bireyin değerli olduğuna inanarak, bireysel farklara önem veren, onların duygularını anlamaya çalışan,
  • Mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar öğrenciyi tanıma, izleme, destekleme ve yönlendirme şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişimsel testleri periyodik olarak yapılmakta ve veliler ile paylaşılmaktadır. Bunun sonucunda desteklenmesi gereken alanlarda hem okulumuzda destek çalışmaları yapılmakta hem de velimizi yönlendirmekteyiz.