Adiguzel-slogan

Sosyal Bilimler

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İlkokulda yapılan Hayat Bilgisi Dersi derslerinde; çocukların temel yaşam becerilerini edinmelerinin yanı sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri de amaçlanır. Bunlara ek olarak çocuklar; Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerine temel oluşturacak nitelikte bilgilerle donatılır. Hayat Bilgisi dersi, toplu öğretim yaklaşımına dayalı olarak oluşturulmuş bir derstir. Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlar. Hayat Bilgisi derslerinde, öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla:

  • Öğrenmekten keyif alan,
  • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
  • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
  • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,
  • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek ve mutlu bireyler yetiştirme amacına yönelik etkinlikler yapılır.

Dersler, öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme çevresi ve iklimi oluşturularak işlenir.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Öğrencilerimizin katıldığı gruplardaki rol ve sorumluluklarının farkına varmalarını sağlar. Bireyin toplumla uyum içinde yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için bireye “toplumsal kişilik” kazandırmayı amaçlar. Demokratik yaşam kurallarını öğrenen öğrencilerin, beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir. Öğrenciler ayrıca bu derste; Atatürk ilke ve inkılâplarını, yaşadığımız bölgeyi, iklimleri,  Sivil Toplum Kuruluşlarını ve görevlerini öğrenir.

Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayan bu derslerde öğrenciler, öğrenmeyi öğrenerek düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilir. İnsanların birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramaları sağlanır.

Sosyal Bilgiler dersinin gereği olarak inceleme gezilerine önem verir. Bu geziler müzeler, tarihi mekânlar, sergi ve arkeolojik kazılara yönelik olarak planlanır. Böylece öğrencilerin doğal ve tarihi çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygusunu geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır. Öğrenciler bir yandan proje tabanlı bir eğitim anlayışının gereği olarak çeşitli projelerle kendilerini geliştirirken, diğer yandan da ulusal sınavlarda başarılı olacak teknikleri kullanarak öğrendiklerinin kalıcılığını sağlarlar.