Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal-Medya-1
Değerli Velimiz;

Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla, Türkiye’de çocuk ve ergenler arasında internet kullanımının giderek arttığı gözlenmektedir. Ne var ki bu gelişmeler, “internet nesli” ya da “dijital yerli” olarak adlandırılan günümüz çocukları açısından yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda okul olarak siz değerli velilerimizin de desteğini alarak birlikte çalışmamızın çocuklarımız açısından faydalı olacağı inancındayız.

Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi şöyle başlar; Madde 1:”Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.”  Buna bağlı olarak çocuğun her türlü eğitim, sosyal, fiziksel, maddi, manevi ve güvenlik anlamında korunması aileye aittir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, insanların hayata bakış açısı da değişiyor. Özellikle sosyal medya kullanımı kısa yoldan iletişim şansı, insanların hayatlarını asosyal hale getiriyor. İnsanlarla iletişimimiz sadece yazıdan ibaret olmaya başlıyor. Konuşma adına gösterdiğimiz çaba yetersiz kalıyor. İnsanlarla yüz yüze konuşmaya hasret kalıyoruz. Ve ne vakit insanlarla bir araya gelsek, konuşamamaktan yakınıyoruz. Çünkü hayatlarımız çoğunlukla internet, sosyal ağlar, whatsapp programı, bilgisayarlar oluyor.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER ; Konu çocukların çevrimiçi güvenliği olduğunda ebeveyn müdahalesi gözetimi ve rehberliğinin yerine geçebilecek bir teknoloji bulunmamaktadır.

  • Çocuklarınızın cep telefonları, dahil olmuş oldukları whatsapp grupları, internet ve sosyal medyada girmiş oldukları siteleri kontrol altında tutmalısınız. Zararlı olduğunu düşündüğünüz gruplardan çıkmasını sağlamalısınız.
  • Çocuklarınızla, çevrimiçinde neleri sevdikleri ve görüştükleri arkadaşları hakkında sık sık konuşun. Kendilerini çevrimiçinde rahatsız eden her şeyi, bilgisayar izinlerini kaybetme korkusu olmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturun.
  • Bilgisayarları ve oyun aygıtlarını oturma odası gibi merkezi bir konuma yerleştirin. Çocuklarınızın çevrimiçindeyken neler yaptıklarını görün ve işitin.
  • Çocuklarınızla, internet riskleri ve davranışlarının bu riskleri nasıl artırabileceği veya azaltabileceği hakkında konuşun.
  • Çocuklarınızın öğretmen olmasına izin verin. Çocuklarınız en yeni siteler ve en son çevrimiçi trendleri size öğretebilir. Çocuklarınızı dünyalarını anlatmak konusunda teşvik etmek onlarla iletişim kurmak için harika bir yöntemdir.
  • Blog (web günlüğü) ve sosyal ağ sitelerindeki profillerine ne yazdıklarını öğrenin.
  • Çocuklarınıza içgüdülerine güvenmeleri gerektiğini ve çevrimiçinde gerçekleşen bir olay nedeniyle tehdit edildiklerini hissetmeleri veya korkmaları halinde hemen size söylemeleri gerektiğini anlatın. Ayrıca sizler de cep telefonu, internet kullanımı konusunda çocuklarınıza rol model olun.

Bizler de okulda öğrencilerimizle internet ve sosyal medya kullanımı konusunda paylaşımlar yapıyoruz, sizlerin desteği ile çalışmamız pekişecektir. Katkınızdan ötürü teşekkür ederiz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi