TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPTIK.

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları/İlkokul-Ortaokul olarak, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirici panolarla görsel, sınıf içi paylaşımlar yoluyla da sözel anlamda öğrencilerimizi trafik kuralları ve kurallara uymalarının yaşamsal önemi konularında bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptık.