Adiguzel-slogan

Türkçe

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Türkçe öğretiminin temel amacı; okuma kültürü edinmiş, kitap okumanın büyüsünü keşfetmiş, yazılı ve sözlü anlatım kurallarını bilinçli kullanabilen, duyarlı ve sorumlu, etkili dinleme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.

Ders kitabı bir dersin işlenişinde öncelikli araç olarak görünse de tek araç olmadığı anlayışından hareketle yazınsal metinlerin olduğu, nitelikli çocuk yazını eserleri Türkçe derslerinde temel kaynaklar olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında karikatürler, kısa filmler, görsel sunular, ders notları, soru kaynakları, çeşitli bilgisayar programları da derslerde sıklıkla kullanılan araç gereçlerdir.

Derslerde farklı yöntem ve teknikler konulara göre uygulanmaktadır. Münazaralar, drama çalışmaları, piyesler, sözlü veya yazılı öykü tamamlama, diyalog oluşturma, yazım yanlışlarının veya herhangi bir dilbilgisi konusunun daha iyi kavranması için oyunlar bu çalışmalardan bazılarıdır. Tüm dilbilgisi konuları, bilgisayar sunumları ve ders notları şeklinde öğrencilere aktarılır.

Okumayı keyifli bir alışkanlık haline getirmek amacıyla çocuk edebiyatının seçkin örneklerinin de bulunduğu seçilen kitaplar, ele alınan ana temalarla ilişkilendirilerek dersin işlenişine dâhil edilir.

Türk Edebiyatının değerli yazar, araştırmacı ve şairlerini tanıtmak, öğrencilere edebiyatı sevdirmek amacıyla tanınmış yazar, şair, gazeteci ve araştırmacılarla söyleşiler, imza günleri düzenlenir.