Adiguzel-slogan

Uygulamalı Dersler

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olmaları, yapıcı, yaratıcı, üretken bireyler olarak yetiştirilmeleri genel amaçtır. İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları öğrencileri; müfredatın hedefleri doğrultusunda görev ve sorumluluk alan, lider uyumu ve liderlik yapabilen, kendine güven duyan, çabuk ve yerinde kararlar alabilen, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli bireyler olarak yetiştirilmektedir.

OKUL TAKIMLARI

Ortaokuldan itibaren yapılan takım çalışmaları öğrencilerin yeteneklerini, profesyonel bir ortamda ifade etme ve çeşitli bölgesel ve ulusal turnuvalarda üst düzeyde temsil etme amacını taşır. Okul takımları, düzenlenen antrenman programları doğrultusunda takımın dinamiğine uygun seçilmiş öğrenciler ve branşa yönelik antrenörlük belgesi olan eğitmenler tarafından yapılır. Çalışmalar profesyonel takım çalışmalarının ilkelerini benimser. Branşa uygun teknik-taktik çalışmaları yapılır. Çalışmalara tutarlı katılım ve harcanan enerji öğrencinin takım içerisindeki rolünü belirler. Öğrencilerin sportif faaliyetlerdeki katılımı ve başarısı okul-veli-öğretmen işbirliğine dayanarak gerçekleştirilir.

SPOR ŞENLİKLERİ

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda öğle arası teneffüslerini etkili bir şekilde değerlendirmek için çeşitli turnuvalar düzenlenir. Öğrenciler bireysel ya da grupla katıldıkları bu etkinliklerde kendilerini çeşitli branşlarda ifade etme fırsatı yakalar. Ayrıca turnuvalar okulda pozitif davranışların sergilendiği olumlu sosyal bir ortam yaratmakla birlikte, öğrenci öğretmen ilişkilerini de destekler. Öğretmen, öğrenci ve personel tarafından oluşan izleyici tribünleri alkışlar ve tezahüratlarla olumlu bir kenetlenme ortamı sağlar.

MÜZİK ÖĞRETİMİ

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda Müzik dersinin amacı; öğrencinin müzikal algısını geliştirme, ritmik becerileri içselleştirme, yaratıcılığını geliştirmektir. Her öğrencinin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunun bilinciyle yetenek düzeyleri birinci sınıfta belirlenen öğrencilerin müzikal duyuş algısını geliştirecek şekilde müfredat hazırlanmıştır.

Müziğin temel unsuru olan ritim ilkokulda ağırlıklı olarak işlenen konudur. Orff çalışmalarıyla ve beden perküsyonu sunularıyla öğrencilerin ritim algısı geliştirilir ve ritmin içselleşmesi sağlanır. Belirli gün ve haftalarda marşlar, şarkılar ve türkülerden oluşan konserler verilerek hem öğrencilerin özgüvenleri pekiştirilmekte hem de melodi hafızalarının gelişimine katkı sağlanmaktadır. Dersler temel müzik bilgisi, solfej ve müzikal duyuşu destekleyen çalışmalarla zenginleştirilir. Hafif ve küçük olması, kolaylıkla ses üretilebilmesi, tuşlarının piyanoyla aynı olması sebebiyle ikinci sınıftan itibaren öğrenciler nota okuyarak melodika çalmaya başlar. Öğrenciler dördüncü sınıfa geldiklerinde melodikayı çok sesli çalar ve kurulan melodika orkestrasında Batı müziğinin önemli melodilerini seslendirirler.

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Ortaokulu’nda Müzik derslerinin amacı; Müzik yapmayı seven,  duygu düşünce ve izlenimlerini müzik yoluyla anlatabilen, müzik beğenisi gelişmiş ve müzik kültürü kazanmış bireyler yetiştirmektir. Ritim, solfej ve müzikal duyuş çalışmaları, temel müzik bilgileri, müzik formları ve müzik tarihi ile harmanlanmış bir program işlenir. Ortaokulda öğrenciler ayrıca, müziği hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla altıncı sınıftan itibaren müzik derslerinde gitar da çalmaktadır.  Öğrenciler kendi seçtikleri eserleri hazırlar ve yıl içinde bu eserleri sahnelerler.

Müzikal kulağı gelişmiş olan öğrencilerden oluşan Ortaokul korosu, belirli gün ve haftalarda, bayramlarda ve çeşitli etkinliklerde konserler verir. Ortaokul öğrencilerinden kurulan okul bandosu da özel günlerde ve bayramlarda bando sunusu yapar.

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda geleceğin aydın kuşaklarının yetiştirilmesi hedeflenen bir programla; öğrencinin dünyayı algılama ve yorumlama yeterliliğini geliştirmektedir. Toplumsal gelişmelere, doğaya duyarlılıkla yaklaşan, çağın iletişim ve etkileşim ortamının ve imkânlarının, hızla değişerek bireyin ve toplumun yaşam dinamiklerine kattığı yeni etkiler ve açılımlara yanıt verebilen, sorgulama bilincine sahip, sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla; eğitim ortamları sınıf içi ve sınıf dışı; (park, bahçe, sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmektedir. Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilkesiyle çalışılmaktadır.

Öğrenme ve öğretme sürecinde, öğrencinin ilgisini çekmek, motivasyonunu artırmak ve özendirmek için her sınıfın düzeyine uygun sınıf içi ve sınıf dışı sergi, gösteri, sunum, etkinlik ve oyunlaştırmalar vb. çalışmalara yer verilmektedir.

Görsel Sanatlar eğitiminde her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler uygulanmaktadır.