Adiguzel-slogan

Yabancı Diller

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda öğrenim gören öğrenciler, her okul düzeyine göre özel olarak hazırlanmış ve zenginleştirilmiş müfredatındaki hedefler doğrultusunda, iyi bir telaffuz, zengin bir kelime haznesi ve akıcı bir şekilde okuma, yazma ve konuşma becerileri ile donanmış olarak mezun olur.

İngilizce öğretmenleri sürekli gelişen dinamik yapısıyla yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek adına çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarını uygular, konuyla ilgili eğitimlere katılır ve materyaller üretir. Üretilen her tür eğitim programı, etkinlikleri ve materyalleri ile İngilizce bölümü, öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir öğrenme çevresi yaratır.

İngilizce eğitimi sadece yoğun bir şekilde verilen İngilizce dersleriyle değil, derslerin dışında da devam eder. Öğrencilerin hayatının merkezinde İngilizce vardır. Üniteler, planlar, günlük dersler ve değerlendirmeler öğrencilerin bu hedeflere ulaşması amacıyla tasarlanır. İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları; 3. sınıftan itibaren, isteyen öğrencilere, anlamlı dil kullanımı ve yeteneğini ölçen uluslararası “Cambridge Young Learners” sınavlarına girme olanağı sunar.

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları İlkokul/Ortaokulu İngilizce müfredatı, detaylı incelemeler ve çalışmalar sonucunda tasarlanmıştır. Müfredat; Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma olarak dört bölüme ayrılır. İletişimsel yaklaşım ve işbirliği ile öğrenme yöntemlerinin yansıra, Bilgisayar Destekli Dil öğretimi (CALL-Computer Assisted Language Learning) yöntemi de etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

ALMANCA ÖĞRETİMİ

Almanca öğretiminin amacı, öğrencinin gelecek eğitim ve iş hayatında ayrıca gerekli olacak sosyal, kültürel alanlarda Almancayı etkin ve akıcı bir şekilde yazılı ve sözlü olarak kullanabilmesidir. Öğrencinin okuduğunu ve dinlediğini doğru bir şekilde anlaması, Almanca konuşan kişi ve kurumlara karşı kendini ifade edebilmesi, istediklerini ifade edecek düzeyde konuşarak ve de yazarak kendini özgürce ifade edebilecek kapasiteye gelmesi amaçlanır.

Öğrencinin öğrenmekten keyif alacağı bir öğrenme iklimi içerisinde, 4. ve 5. sınıflarda öğrenciler günlük hayatta sıkça kullanılan basit cümle ve ifade kalıplarını öğrenir, anlar ve kullanır. Böylelikle kendileri ve yakın çevreleri hakkında bilgi verirler.

Öğrenciler 6., 7. ve 8. sınıflarda, günlük hayatında yabancı dil ile karşılaştığında öğrendiği konularla ilgili bilgileri anlar ve bu bilgileri aktif olarak kullanabilir.

Öğrencilerin Almanca dil yeterlilikleri 6.sınıfta Goethe Enstitüsü Fit 1 (A1), 8.sınıfta Fit 2 (A2) Alman Dil Diploması ile belgelendirilir.

İSPANYOLCA / FRANSIZCA ÖĞRETİMİ

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda İspanyolca/Fransızca seçmeli yabancı dil olmakla birlikte 4.sınıftan 8. sınıfa kadar diğer yabancı dil dersleriyle paralel konular işlenerek öğretilmektedir. İspanyolca/Fransızca dersinde öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı bir kültürün öğrenilmesine ve tanıtılmasına rehberlik edilmektedir.

İspanyolca ve Fransızca İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda da ikinci yabancı dil olarak öğrencilerin seçimi ile alanında uzman dil eğitimcileri tarafından verilmekte ve Avrupa dil portfolyosunda belirtilen yeterliliklere ulaşmayı hedefleyen yöntem ve materyaller kullanılarak öğretilmektedir.